Zwrot składki OC

Kiedy sprzedajemy samochód, często zastanawiamy się, co dzieje się z ubezpieczeniem naszego pojazdu. Czy polisa straci ważność, a my wpłacone środki? Czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu składki za ubezpieczenie OC?

auto skup warszawa

Wedle polskiego prawa (a konkretniej – ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową umową OC przechodzą na nabywcę pojazdu. Oznacza to oczywiście, że polisa nie traci ważności, a jej warunki niejako automatycznie aktualizują się dla nowego właściciela samochodu.

Kupujący może jednak wybrać ofertę innego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji następuje wypowiedzenie polisy OC poprzedniego właściciela, przy czym zachowuje on prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej, niewykorzystanej jeszcze składki za ubezpieczenie. Zwrot niewykorzystanej składki za ubezpieczenie OC przysługuje właścicielowi pojazdu również w przypadku:

  • wyrejestrowania pojazdu,
  • odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC (jeśli nie zarejestrowano pojazdu),
  • odstąpienia od umowy zawartej na odległość (czyli przez internet lub telefon), w terminie do trzydziestu dni od jej zawarcia,
  • demontażu pojazdu (obowiązkowe jest wtedy uzyskanie zaświadczenia o demontażu),
  • rozwiązania umowy w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia.

Po zmianie ustawy w 2012 roku wysokość zwrotu składki wyliczana jest za każdy dzień, a nie, jak to było wcześniej, za każdy pełny miesiąc.

Jesteśmy elastyczni – dla Ciebie

Nasi klienci uzyskują pełną dowolność w tym aspekcie. Jeśli życzysz sobie wypowiedzenie polisy OC, zrobimy to natychmiast, tak byś mógł uzyskać możliwie najwyższą kwotę zwrotu składki za opłaconą umowę ubezpieczenia. Wystawiamy odpowiednie oświadczenie o zrzeknięciu się ubezpieczenia, którego wymagają firmy ubezpieczeniowe.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC