Wykup auta za 90% ceny rynkowej – kiedy to możliwe?

Posiadanie samochodu znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie. Firmy w większości korzystają z możliwości leasingu. Dziś to popularna i jednocześnie korzystna forma wynajmu nowego lub kilkuletniego pojazdu, z którego korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak coraz częściej też osoby prywatne. Zgodnie z zawieraną umową leasingobiorca zobowiązuje się do nabycia samochodu na określonych warunkach po zakończeniu umowy.

Rodzaje leasingu

Samochody firmowe na stałe wpisały się w wyposażenie firmy, a z nich mogą korzystać określeni pracownicy, jak na przykład kierownicy lub przedstawiciele handlowi. Umowy leasingowe są popularną formą pozwalające firmom, ale też osobom prywatnym na korzystanie z nowych lub zaledwie kilkuletnich samochodów. Polskie prawo dopuszcza leasing finansowy oraz leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego pojazd zalicza się do składników majątkowych osoby leasingującej, a po spłacie ostatniej raty pojazd przechodzi na jego własność. Najbardziej popularną formą leasingu jest leasing operacyjny, który daje możliwość, ale nie konieczność wykupienia pojazdu po zakończeniu umowy. W każdym przypadku skup auta jest korzystny dla leasingobiorcy.

Niski i wysoki wykup

Kwota wykupu pojazdu po zakończeniu leasingu może być niska lub wysoka. W przypadku niskiego wykupu rata leasingowa jest proporcjonalnie wyższa. To oznacza, że za kilka tysięcy złotych będzie można ostateczne wykupić pojazd. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, kiedy chcemy uzyskać niższy koszt finansowania i użytkować auto dłużej lub sprzedać go we własnym zakresie. Wysoka wartość skupu oznacza niższe raty przy całkowitym, wyższym koszcie finansowania niż w przypadku niskiego wykupu.  W trakcie trwania umowy leasingowej opłaca się kwotę odpowiadającą spadkowi pojazdu w określonym czasie. W tym przypadku samochód może być dalej użytkowany przez firmę i nie ma konieczności jego sprzedaży.