Jakie wymogi formalne należy spełnić, by oddać samochód na skup?

Najszybszym i najprostszym sposobem sprzedaży samochodu jest skorzystanie z usług firmy skupującej pojazdy. Sprzedaż auta takiej firmie z formalnego punktu widzenia wygląda bardzo podobnie jak sprzedaż osobie prywatnej, lecz możemy zaoszczędzić sobie sporo wysiłku, czasu i nerwów, a gotówkę otrzymać od ręki. Jak wygląda procedura formalna i o jakich dokumentach nie możemy zapomnieć udając się do skupu aut w celu sprzedaży naszego samochodu?

Sprzedaż samochodu prywatnego

Przy sprzedaży samochodu prywatnego powinni być obecni wszyscy jego właściciele. Jeśli jest ich dwóch, a jeden nie może się stawić, potrzebne jest wystawione przez niego pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo wymagane będzie także, jeśli właściciel nie może osobiście odwiedzić siedziby skupu aut, lecz przysyła w swoim imieniu kogoś z bliskiej rodziny (matkę, ojca, siostrę, brata, córkę lub syna). W przypadku dalszego pokrewieństwa konieczne będzie pełnomocnictwo notarialne.

Jako właściciele pojazdu będziemy zobowiązani wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości oraz przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • kartę pojazdu (o ile taka została wydana),
  • polisę OC.

Warto tu zaznaczyć, że skupujemy też auta bez OC i bez przeglądu – samochód musi być jednak sprawny.

Firma odkupująca od nas auto będzie wymagała przekazania jej wszystkich posiadanych kompletów kluczyków lub pilotów elektronicznych. Dodatkowo, choć nie jest to obligatoryjne, możemy dostarczyć stronie kupującej inne dokumenty i materiały, takie jak np. książka serwisowa, faktury lub rachunki poświadczające naprawy i przeglądy rejestracyjne (w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz instrukcję obsługi pojazdu.

Sprzedaż samochodu do skupu odbywa się w oparciu o zwyczajową umowę kupna-sprzedaży, która sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Formalności dopełnić można od ręki, a gotówka zostanie wypłacona od razu po podpisaniu umowy.

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż auta będącego własnością firmy odbywa się w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez dział księgowości tejże firmy, samego właściciela lub upoważnionego do wystawiania faktur pracownika. Po dokonaniu formalności zapłata za auto firmowe wysyłana jest przelewem na konto firmy wskazanej na fakturze. Płatności między firmami przy transakcjach nieprzekraczających 15 tys. zł mogą odbywać się gotówkowo.

Jeśli sprzedajemy firmowe auto, które zostało wykupione z leasingu, właściciel firmy skupującej będzie potrzebował do wglądu następujących dokumentów:

  • faktury odkupienia samochodu z leasingu (w oryginale),
  • poświadczenia zamknięcia umowy leasingowej,
  • potwierdzenia przelewu środków za pojazd (między firmą będącą właścicielem auta a firmą leasingową),
  • innych dokumentów wydanych przez firmę leasingową w odniesieniu do wykupienia od niej pojazdu, będącego przedmiotem transakcji.

Cała procedura odbywa się w sposób ekspresowy i wszelkie dokumenty zostają wypisane na poczekaniu. Ostatnim punktem procesu – niezależnie od tego, czy sprzedaliśmy auto firmowe, czy prywatne – jest złożenie oświadczenia o zbyciu pojazdu w wydziale komunikacji urzędu miasta. Mamy na to 30 dni.